دکتر پریسا خسروتاش

روانشناس کودک و نوجوان

من پریسا خسروتاش ،دارای دکترای تخصصی روان شناسی تربیتی هستم و از ۱۳ سال گذشته تا کنون ،مشغول به فعالیت در زمینه مشاوره کودک و نوجوان هستم.

فعالیت هایی که در کلینیک اینجانب در حال انجام می باشد،در زمینه کودک و نوجوان و شامل موارد زیر است:

آموزش والدین جهت شناخت ویژگی های کودک و نوجوان و مواجهه موثر با آنها ،بررسی و ‌درمان اختلالات یادگیری(در سه حیطه خواندن ،نوشتن و ریاضی) ،بررسی و مواجهه با بیش فعالی با دو دیدگاه رفتاری و بازتوانی شناختی ،افزایش ارتباط اجتماعی موثر در کودکان ،بررسی رشد مهارت های شناختی،حرکتی و عاطفی کودکان زیر ۷ سال ،بهره گیری از بازی درمانی برای درمان اختلالات و تقویت ابعاد توجه و حافظه با استفاده از روش های بازتوانی شناختی.

در ضمن رساله دکترای اینجانب در ارتباط با کودکان دارای اختلال یادگیری بوده است. در این زمینه به مدت ۲ سال بر روی این کودکان ،با روش بازتوانی شناختی و یادگیری عاطفی _اجتماعی ،فعالیت های گسترده ای داشته ام.

با امید ارائه خدمات موثر
دکتر پریسا خسروتاش،روان شناس تربیتی کودک و نوجوان

جوایز و مجوزها