کودکان خجالتی و تاثیر بازی درمانی

کودکان خجالتی و تاثیر بازی درمانی بر روی آنها

کودکان خجالتی و تاثیر بازی درمانی بر روی آنها

بازی درمانی گروهی برای کودکان خجالتی و دارای ترس اجتماعی

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی - رفتاری بر ترس اجتماعی کودکان ۵ تا ۱۱ است. ترس اجتماعی کودکان، یکی از اختلالات شایع اضطرابی است که برای درمان آن مداخله های روان شناختی مختلفی وجود دارد که بازی درمانی گروهی، یکی از این مداخله ها خواهد بود.
بازي درماني گروهي، از لحاظ حضور كودكان ديگر در اتاق بازی، باعث کاهش تنش‌های درونی كودك و واکنش طبیعی تر کودک نسبت به درمانگر خواهد شد. در این روش، ارتباط ميان درمانگر و كودك افزايش خواهد یافت و به همین جهت،  بسیار مفيد و تاثیر گذار خواهد بود.

در این پژوهش، گروه آزمایش تحت بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی- رفتاری در طی ۶ هفته قرار گرفت و گروه گواه، هیچ مداخله ای دریافت نکرد. برای تشخیص این کودکان از پرسش نامه علائم مرضی کودکان (۴ CSI) فرم والدین استفاده شد. در ضمن تشخیص روان پزشک اطفال نیز در مورد اختلال مذکور دریافت شد.

پرسش نامه علائم مرضی کودکان (۴ CSI) در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری برای هر دو گروه از آزمودنی ها اجرا گردید.

نتایج پس آزمون حاکی از آن بود که بازی درمانی، ترس اجتماعی را در مرحله پس آزمون و پیگیری کاهش داده است. در این پژوهش ترس اجتماعی گروه آزمایش به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود و این نتایج همسو با مطالعات مشابه در این زمینه است. می توان گفت بازی درمانی گروهی با روش شناختی- رفتای شیوه مناسبی برای درمان ترس اجتماعی کودکان است.

منبع: تأثیر بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی- رفتاری بر ترس اجتماعی کودکان ۵ تا ۱۱ سال
سلیمه جلالی
مژگان کاراحمدی
حسین مولوی
اصغر آقایی
تحقیقات علوم رفتاری دوره نهم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۸

متعلق به سایت دکتر پریسا خسروتاش، متخصص روان شناسی تربیتی

 اختلالات حوزه کودک و نوجوان

مجهز به کلینیک توانبخشی شناختی

مشاور تحصیلی – آموزش – یادگیری – کنکور- برنامه ریزی درسی - اختلال یادگیری - اختلال بیش فعالی، نقص توجه – بهبود حافظه و توجه با تکنیک توانبخشی شناختی – انگیزه تحصیلی – افت تحصیلی – اضطراب تحصیلی

 

 

اشتراک گذاری :
دیدگاه خود را بنویسید

آدرس

آرياشهر، فلكه اول، گلناز 10، خیابان11، پلاك 19، طبقه 2، واحد 7

تلفن تماس

02144975388

ساعات کار

شنبه الی چهارشنبه : 9:00 - 17:30 پنجشنبه ها: 09:00 - 13:30

ایمیل

info@dr-pakhosrotash.com