انواع اختلالات یادگیری

انواع اختلالات یادگیری

انواع اختلالات یادگیری

انواع اختلالات یادگیری

انواع اختلالات یادگیری

طبق تعریف انجمن روان شناسی آمریکا، اختلالات یادگیری عبارت است از: اختلال در یک یا بیش از یک فرایند روان شناختی پایه که در فرایند درک یا کاربرد زبان شفاهی یا نوشتاری نقش دارد و موجب بروز نقص در توانایی خواندن، نوشتن و هجی کردن یا محاسبات ریاضی می گردد. این تعریف، کودکانی که مشکلات یادگیری آنها ناشی از ناتوانی های حرکتی، بینایی یا شنوایی، کم توانی ذهنی، آشفتگی های هیجانی، فقر محیطی، فرهنگی یا اقتصادی است را در بر نمی گیرد (مک پویلان[۱]، ۲۰۱۰).

اختلالات شایع یادگیری عبارتند از:

  • دیسلکسیا[۲]: یک اختلال مبتنی بر زبان است که فرد توانایی فهمیدن کلمات نوشته شده را ندارد.
  • دیسکالکولیا[۳]: که شامل ناتوانی ریاضی است که فرد در حل مسائل ریاضی، دریافت و درک اطلاعات ریاضی دچار مشکل است.
  • دیسگرافیا[۴]: یک مشکل و ناتوانی نوشتاری است که فرد برای نوشتن و شکل دادن به حروف و نوشتن آنها در فضای تعریف شده دچار مشکل است.

۴ - اختلال پردازش دیداری و شنیداری: یک ناتوانی حسی است که فرد در این موقعیت علی رغم شنیدار سالم، در این پردازش دچار مشکل است.

۵- اختلال یادگیری غیر زبانی: یک اختلال عصب شناختی که در نیمکره راست مغز رخ می دهد و باعث مشکلاتی در پردازش دیداری - فضایی، سازمان دهی کردن، ارزیابی و عملکرد پردازش کل گرا می شود (شیلپا[۵]، ۲۰۰۰).

Shilpa. (2000). Detect Learning Disabilities in children . Message posted to http://www.indiaparenting.com/child_healthcare/36-240/detect-learning-disabilities-inchildren.html.

MC Puillan, Mark, k. (2010). Guidelines for Indentifying children with learning Disabilities . Connecticut state Department of Education. USA. online 07/07/2011 http://www.sde.ct.gov/sde/lib/sde/pDF/DEPS/special/2010-learning-Disability-Guidelines-Acc.PdfJ

متعلق به سایت دکتر پریسا خسروتاش، متخصص روان شناسی تربیتی

 اختلالات حوزه کودک و نوجوان

مجهز به کلینیک توانبخشی شناختی

مشاور تحصیلی – آموزش – یادگیری – کنکور-  برنامه ریزی درسی -  اختلال یادگیری - اختلال بیش فعالی، نقص توجه – بهبود حافظه و توجه با تکنیک توانبخشی شناختی – انگیزه تحصیلی – افت تحصیلی – اضطراب تحصیلی

[۱] . MCpuillan

[۲] -Dyslexia

[۳] -Dyscalculia

[۴] -Dysgraphia

[۵] -Shilpa

اشتراک گذاری :

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس

آرياشهر، فلكه اول، گلناز 10، خیابان11، پلاك 19، طبقه 2، واحد 7

تلفن تماس

02144975388

ساعات کار

شنبه الی چهارشنبه : 9:00 - 17:30 پنجشنبه ها: 09:00 - 13:30

ایمیل

info@dr-pakhosrotash.com